છોકરા-છોકરીઓ અહી શોધો
શોધો છોકરો કે છોકરી
                                                  
Welcome: Guest
Login or register

QUICK LINKS

Welcome to Bavisi Kadva Patidar Samaj

NEWS

Skip Navigation Links.

૨૨ કડવા પાટીદાર સમાજ માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.૨૦૧૨માં
આપણા સમાજ ની વેબસાઈટ પ્રકાશિત કરતા આનંદ અને ગૌરવની
લાગણી અનુભવ થાય છે.આ વેબસાઈટ માં સમાજની માહિતી,લગ્નવિષયક માહિતી આપવામાં આવી છે કે જે સમાજ ના દરેક વ્યક્તિને ઉપયોગી થશે તેવી આશા રાખીયે છીએ.

Give Feedback For this Site

લગ્ન સબંધિત માહિતી માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવો

બાવીસી કડવા પાટીદાર પ્રગતી ટ્રસ્ટના વાર્ષિક હિસાબ 2013-14

બાવીસી કડવા પાટીદાર પ્રગતી ટ્રસ્ટ સન્માન અને ઇનામ માટે ધારાધોરણ તથા માર્કશીટ આપવાની છેલ્લી તારીખ-30-9-2014

Best view for this site in Google Chrome Browser Pls Download Free Here

વિદ્યાપુરસ્કાર તથા સન્માન સમારંભ 6-11-2013

જમીન ના રેકોર્ડ જોવા માટે(View Land Record)

બાવીસી સમાજ ફેસબુક પેજ

૧૭ માં સમૂહ લગ્ન ની માહિતી

૨૨ સમાજ ઇનામ વિતરણ - ૨૦૧૪

બાવીસી કડવા પાટŽદાર સમાજ વેબસાઈટ વિશે થોડી માહિતી

સમૂહ લગ્નની માહિતી

New -->Merrage Registration from


     છોકરા-છોકરીઓ અહી શોધો
શોધો છોકરો કે છોકરી
ઉંમર
To
Current City
Village
Qualification
Marital Status


શોધવા માટે અહી કલીક કરો


CLICK HERE TO ENTER THE SITE
 

     છોકરા-છોકરીઓ અહી શોધો
શોધો છોકરો કે છોકરી
  


ankur


 Developed by : Hitesh Patel (M.E Computer)   Mo:9898157864
copyright © 2012,All right reserved.
Available data on the website is provided with limited use. The usage of this data is strictly restricted to the members of BAVISI KADVA PADTIDAR SAMAJ The failure of our terms and conditions will lead to the legal action,
    HTML Counter